Osobný bankrot na Slovensku

Inštitút  osobného bankrotu – konkurz fyz ických osôb,  je v Slovenskej republike pomerne málo využívaný, aj vďaka legislatívnym podmienkam a prekážkam, ktoré celý proces komplikujú.

Osobný bankrot draho a zdĺhavo

Ak ste sa dostali situácie, že nie ste schopní splácať svoju pôžičku, úver alebo iný dlh, a nechcete, aby vás postihla exekúcia, je riešením práve vyhlásenie konkurzu na fyzickú osobu, osobný bankrot. Pripravte sa však na to, že to nebude zadarmo a ihneď.

Osobný bankrot – čo Vás čaká?

Osobný bankrot môže vyhlásiť fyzická osoba, ktorá nie je schopná splácať svoje záväzky (aspoň dva) voči veriteľom v období najviac 30 dní od posledného termínu splatnosti. 

Pri podaní návrhu na osobný bankrot na príslušný súd musíte zložiť zálohu, ktorá dosahuje sumu 663,83 €. Navyše, aby súd uznal váš konkurz, musíte vlastniť majetok vo výške najmenej 1 659, 70 €. Tento majetok bude v ďalšom konaní použitý na uspokojenie pohľadávok veriteľov voči fyzickej osobe, ktorá vyhlasuje konkurz.

Zdĺhavá, strastiplná cesta k oddlženiu

Dochádza ku dlhej ceste, ktorá trvá až tri roky, aby ste sa zbavili svojich dlhov v konkurze úplne a navždy. Pri tejto ceste sa môžete dostať až na pokraj chudoby, keď vám na život môže ostať len 60 percent životného minima. Súd môže siahnuť na váš majetok a všetky vaše príjmy, až do výšky 70 percent všetkých vašich peňažných príjmov. Počas tohto obdobia musíte dodržiavať prísne podmienky a v súčinnosti so súdom prejaviť vôľu splatiť všetky svoje dlhy. Musíte podať návrh na oddlženie, ktorý je predpokladom, úplného oddlženia vašej osoby. 

Skúsenosti za rok 2011

Pre ilustráciu uvedieme čísla za rok 2011 v podstúpení osobného bankrotu v Českej republike - 17 600 a v Slovenskej republike len - 162. U nás je osobný bankrot – konkurz fyzickej osoby, zdĺhavý a drahý.