Exekúcia vás môže zničiť

Exekúcia - slovo, z ktorého majú mnohí, oprávnene, strach. Exekúcia je krajným riešením problémov okolo dlhov, pôžičiek a úverov. Ak ste sa dostali do problémov a vaši veritelia pristúpia k exekučnému konaniu, už zvyčajne nie je cesta späť a výsledok exekúcie sa nedá zvrátiť.

Je exekúcia posledné riešenie?

Ak Vaše dlhy spravuje správca dlhov, je možné, že sa vyskytnú nezrovnalosti pri vymáhaní dlhov súdnou cestou, a tak sa exekúcia môže oddialiť, alebo sa jej úplne vyhnete. Ak už exekúcia nastane, je často možné dohodnúť sa na splátkach. Je to dlhoročná prax z „riešenia dlhov“ v Českej republike, kde existujú opodstatnené úspechy, ktoré si môžete overiť TU

Pri podaní exekúcie má postihnutá osoba možnosť sa voči tomuto konaniu do 14 dní odvolať. Situácia je naliehavá a môže vás stáť nemalé finančné prostriedky alebo dokonca aj váš majetok.

Čo očakávať počas exekúcie?

Pri exekučnom konaní môže exekútor siahnuť na vaše príjmy, majetok. Exekútor môže vykonať u vás doslova domovú prehliadku, aby zistil vaše majetkové pomery, bez akéhokoľvek oznámenia. Nechá vám len nevyhnutné veci, aby ste prežili, ako odevy, bielizeň, obuv. Pri exekúcii vás môže dostať exekučné konanie na pokraj chudoby, kedy vám ostane len 60 percent životného minima.   

Exekútor môže od vás získať plnenie exekučného príkazu zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, predajom nehnuteľnosti, predajom podniku, príkazom na zadržanie vodičského preukazu.

Pred exekútorom jednoducho vaše majetkové pomery neskryjete.

Ako sa vyhnúť exekúcii?

  • Podajte odvolanie hneď, ako ste sa o konaní dozvedeli (do 14 dní).
  • Skúste sa dohodnúť s veriteľom, aby podal návrh na zastavenie exekúcie, alebo oslovte s Vašou požiadavkou správcu dlhov.
  • Aby ste sa vyhli vysokým poplatkom za exekúciu, a následným problémom, zaplaťte sumu (pohľadávku) exekúcie do 14 dní od podania návrhu.
  • Ubezpečte sa, že na Vašom trvalom pobyte nemá pobyt niekto, kto by Vás mohol dostať svojimi dlhmi do exekučného konania.

Nevstupujte do záväzkov ako ručiteľ, pri pôžičkách a úveroch, kde je dlžník s pochybnou schopnosťou splácať svoje záväzky.