„Riešenie dlhov“ – nová metóda vedúca k oddlženiu

02.03.2012 11:35

„Riešenie dlhov“ – nová metóda vedúca k oddlženiu

„Riešenie dlhov“ je nová forma znižovania dlhov fyzických osôb, ktorá už niekoľko rokov funguje v Českej republike.  O čom je „riešenie dlhov“?

Viete si dojednať zníženie splátok svojich dlhov?

Ak ste odpovedali na otázku vyššie áno, urobte tak, čo najskôr, alebo sa aspoň pokúste. Mnoho dlžníkov však zistí, že tento úkon nie sú schopní urobiť sami. Problémom býva veriteľ, ktorý nemá vôľu sa dohodnúť a chce mať svoju pohľadávku, čo najskôr vyrovnanú. Ak nemáte na splátky, dostanete sa do procesu vymáhania dlhu a Vaša dôveryhodnosť klesá. Dôvera, že budete splácať nižšie splátky, sa úplne vytráca. Pri vymáhaní dlhov sa už nikto nebude s Vami baviť na tému ústupkov.

Navyše, veritelia, okrem právoplatného nároku, často ku svojim požiadavkám, bez ohľadu na oprávnenosť, pridávajú nároky na sankčné úroky a podobne.

Správca dlhov – sprostredkovateľ medzi dlžníkom a veriteľom

Pre oddlženie je možné použiť niekoľko spôsobov, ktoré však často nevedú k uspokojivému koncu a často zasahujú do podstaty života zadlženej fyzickej osoby.

Riešenie dlhov – cesta k zbaveniu sa dlhov

„Riešenie dlhov“ znamená, že Vás zastupuje správca dlhov. Zverujete mu svoje starosti s dlhom a postupnými krokmi vás privedú, v rámci vašich možností, ku konečnému žiadanému efektu – zbavenia sa všetkých dlhov.

Je to akoby „advokát“, ktorý zastupuje dlžníka vo veci jeho dlhu. Správca dlhov rozanalyzuje Vaše príjmy, možnosti splácať svoje záväzky a na základe plnej moci, ktorú mu udelíte pri zastupovaní Vašej osoby vyjednáva s veriteľmi, exekútormi, napadá súdne rozhodnutia a dodatky a ochraňuje Vás pred neoprávnenými požiadavkami veriteľov. 

Správca dlhov je Váš priateľ

Správa dlhov je spôsob, ako si vyriešiť situáciu s dlhmi a nadobro s nimi skoncovať. Dlžníka vedie k úplnému oddlženiu. Správca dlhov je spoločnosť alebo osoba, ktorá sa stará o vaše dlhy a bojuje na vašej strane s veriteľmi, ku ktorým majú, predovšetkým fyzické osoby, záväzky v podobe dlhu, pôžičky alebo úveru.

Ako pracuje správca dlhov?

Správca dlhov vyjednáva s veriteľmi, exekútormi, napadá súdne rozhodnutia a dodatky a ochraňuje Vás pred neoprávnenými požiadavkami veriteľov. 

Správca dlhov poskytuje svojmu klientovi právne a finančné poradenstvo pri jednaní so súdmi, exekútormi. Správcovia dlhov majú mnohokrát možnosti zvrátiť aj exekúcie a vyjednať podmienky pre svojho klienta v podobe zvýhodnených podmienok pri splácaní dlhov.

Ak máte záujem riešiť svoje dlhy takouto formou, stačí sa obrátiť na správcu dlhov a vyplniť tento formulár. Váš správca dlhov vás bude obratom kontaktovať.

Spoločný cieľ so správcom dlhu

Cieľom správcu dlhov je priviesť dlžníka do stavu úplného oddlženia, teda zbavenia dlžníka všetkých jeho dlhov.   

Správca dlhov stojí vždy na vašej strane a vašim spoločným cieľom je, vaše celkové oddlženie a zbavenie sa dlhov.

Aké sú ešte možnosti pri dlhoch?

Dlhy majú niekoľko riešení, ktoré môže dlžník uplatniť v praxi, mnohokrát ale neprinášajú požadovaný efekt.

Dlh riešiť dlhom...

Ak máte úver - pôžičku, ktoré nedokážete splácať, zoberiete si nový, ktorý vám zníži splátky, no celková zadlženosť vám stúpne (úroky, poplatky za úver, vedenie úverového konta), a vy sa dostávate do nekonečného kolotoča dlhovej krízy.

Osobný bankrot – konkurz fyzickej osoby

Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii rieši inštitút osobného bankrotu, ktorý je ďalším východiskom pre ľudí, ktorí sa dostali nezávideniahodnej situácie v oblasti svojich dlhov. Človek môže vyhlásiť osobný bankrot, keď nezvláda splácať svoje pôžičky a záväzky. No každý zákon má svoje úskalia, a aj osobný bankrot je riešením, ktoré prichádza medzi poslednými, je zdĺhavý a drahý. Viac k tejto téme si prečítate v sekcii OSOBNÝ BANKROT.

Čo presne robiť, keď Vás dostihne exekúcia

Čo presne znamená exekúcia si prečítate v sekcii EXEKÚCIA. Z hľadiska riešenia dlhov je potrebné na exekúciu hľadieť ako na stav, ktorému sa snažíme vyhnúť dohodou o splátkach. Ak Vás zastihne exekúcia, správca dlhov sa najprv snaží zistiť návrh veriteľa, aby do vymáhanej čiastky neboli zahrnuté penále, na ktoré nemá veriteľ nárok. Následne správca dlhov vyjednáva s exekútorom výšku splátky. Väčšina exekútorov uprednostní istú čiastku finančných prostriedkov na svojom účte, ako zvyšovanie si nákladov a rozširovanie si starostí, ktoré prichádzajú pri zadržaní majetku a následne pri jeho rozpredaji. Ak vlastníte lukratívnu nehnuteľnosť alebo rýchlo speňažiteľný majetok, môžete oň prísť a nezabráni tomu ani správca dlhov.

Späť