Oddlženie na Slovensku

02.03.2012 11:28

Oddlženie na Slovensku

Legislatíva Slovenskej republiky zaručuje úplné oddlženie fyzických osôb formou konkurzu, inak nazývaného aj osobný bankrot. Úplné oddlženie je na konci dlhej cesty, ktorou si dlžník musí prejsť, pri príjmoch, ktoré hraničia z likvidáciou jeho životnej úrovne a v mnohých prípadoch aj majetku.

Časté omyly žiadateľov o osobný bankrot

Na to, aby ste mohli podstúpiť osobný bankrot a oddlženie, je mylne považované, že fyzická osoba je úplne nemajetná a bez príjmov. Práve naopak, ak chcete podstúpiť úplné oddlženie, musíte mať:

Dostatočný majetok

Dostatočný príjem

Musíte zložiť poplatok súdu až približne 663,83 €

Musíte podať žiadosť na príslušnom súde

Musíte podstúpiť skúšobné obdobie 3 rokov

Musíte preukázať vôľu splácať svoje dlhy

Dodržiavať pravidlá zadané súdom a správcom osobného bankrotu

Postup pri osobnom bankrote

Na začiatku celého procesu je podanie na konkurz, ktorý môže fyzická osoba podstúpiť v prípade, že nezvláda plniť svoje povinnosti splácať napríklad úver na nehnuteľnosť, pôžičku alebo iné záväzky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, najčastejšie s finančnými inštitúciami, najviac 30 dní od termínu, kedy sa osoba dozvedela o neschopnosti splácať dlhy.

Po podaní návrhu na osobný bankrot, a zaplatení príslušného poplatku 663,83 €, musí dotknutá osoba preukázať svoj majetok, ktorý musí byť aspoň vo výške 1 659, 70 €.

Ak súd pristane na váš návrh a rozhodne o osobnom bankrote, čaká vás skúšobné obdobie, ktoré trvá 3 roky a vy musíte dodržiavať súdom stanovené podmienky.

Podmienky, ktoré musíte dodržiavať počas osobného bankrotu - oddlženia

Po vyhlásení osobného bankrotu, pre úplné oddlženie, musí fyzická osoba dodržiavať podmienky:

Povinnosť na konci každého skúšobného roka poskytnúť peňažné prostriedky správcovi v sume určenej súdom.

Povinnosť vynaložiť úsilie na získanie zamestnania alebo začať podnikať.

Povinnosť poskytnúť správcovi ním požadované informácie.

Povinnosť vyžiadať si súhlas od správcu pre právne úkony.

Cesta za úplným oddlžením je zdĺhavá, namáhavá a trvá až tri roky, kedy sa môže dlžník úplne zbaviť svojich dlhov.

Konečná fáza: oddlženie

Po tomto období prichádza k oddlženiu, ak občan dodrží všetky podmienky stanovené zákonom o konkurze a reštrukturalizácii, kedy už veritelia nemôžu vymáhať ostatné dlhy, ktoré ostali neuspokojené, súdnou, ani inou cestou.

Späť